Zaključna konferenca

Zaključna konferenca

S 30. 11. 2015 se je zaključil projekt Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS, ki je trajal 20 mesecev pod okriljem Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.

V ta namen smo v četrtek 26. 11. 2015 v Tehnološkem parku Ljubljana organizirali zaključno konferenco projekta.

V uvodu konference nas je pozdravila v.d. direktorice Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Alenka Kovšca. Nagovorila nas je tudi državna sekretarka Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dr. Andreja Barle Lakota. Na konferenci smo predstavili projektne aktivnosti in rezultate, ki so bili doseženi v okviru projekta. Pripravili smo tudi kotiček z izdanimi publikacijami in slikami s terena. Ob uspešnem zaključku projekta smo vse zaposlene in goste posladkali s torto.

November, 2015

Nazaj na novice ->