Strokovne ekskurzije

Strokovne ekskurzije organiziramo glede na interes udeležencev, otrokom pa so na voljo različne aktivnosti, od ogleda kraških jam ali arboretuma, do učenja plavanja na slovenski obali.

Strokovne ekskurzije organiziramo s pomočjo romskih pomočnikov in izvajalcev v romskih izobraževalnih inkubatorjih, in sicer preko direktnega stika s starši otrok Romov v okoljih, kjer živijo. Ekskurzij se lahko udeležijo tako otroci kot njihovi starši in s pomočjo izvajalcev programa skupaj odkrivajo različne kulturne in naravne znamenitosti.

Za izvedbo poskrbijo učitelji dnevnih centrov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki so specializirani kot vodiči za posamezne lokacije.