Seznam inkubatorjev

RII Škocjan
RII Trebnje
RII Bela Krajina
RII Grosuplje
 RII Krško
RII Novo mesto
RII Prekmurje
RII Maribor