Romski pomočniki

Vloga romskega pomočnika je večplastna. Po eni strani predstavlja tisto osebo v šoli ali vrtcu, na katero se otroci Romi lahko obrnejo za pomoč pri premagovanju različnih težav, in v tem okviru sodeluje s strokovnimi delavci šole ali vrtca, po drugi strani pa je njegova naloga pomoč staršem otrok Romov pri stikih s šolo ali vrtcem. Romski pomočnik tako predstavlja glavni vezni člen med šolo ali vrtcem in romsko skupnostjo.

V okviru projekta deluje 22 romskih pomočnikov in romskih pomočnic, ki poleg dela v 31 šolah in vrtcih izvajajo še dodatne aktivnosti v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti, in sicer tako samostojno kot tudi v sodelovanju z izvajalci projektnih aktivnosti romskih izobraževalnih inkubatorjev in obšolskih dejavnosti.

Glavne naloge romskih pomočnikov so:

  • pomoč otrokom Romom pri premagovanju čustvenih in jezikovnih ovir;
  • vzpostavljanje in vzdrževanje stikov s starši otrok Romov ter pomoč pri njihovi komunikaciji s strokovnimi delavci v šoli ali vrtcu;
  • sodelovanje s strokovnimi delavci šole ali vrtca pri oblikovanju in izvedbi ukrepov za večjo uspešnost učencev Romov;
  • sodelovanje s strokovnimi delavci šole pri aktivnostih, ki so namenjene boljši integraciji otrok Romov z ostalimi otroki;
  • promocija pomena vzgoje in izobraževanja v romski skupnosti;
  • samostojna izvedba aktivnosti za otroke Rome in njihove starše v okoljih, kjer živijo;
  • sodelovanje z izvajalci projektnih aktivnosti romskih izobraževalnih inkubatorjev in obšolskih dejavnosti.