Projektne aktivnosti

Glavne projektne aktivnosti so:

  • Romski pomočniki
  • Romski izobraževalni inkubatorji
  • Obšolske dejavnosti

Projektna aktivnost Romski pomočniki pokriva področje dela romskih pomočnikov v šolah in vrtcih po Sloveniji. Romski pomočniki nudijo podporo romskim otrokom in staršem in s tem predstavljajo glavni vezni člen med šolo ali vrtcem in romsko skupnostjo. V okviru projekta deluje 22 romskih pomočnikov v 31 šolah in vrtcih. Preberi več

Projektna aktivnost Romski izobraževalni inkubatorji pokriva področje aktivnosti v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti. Glavne aktivnosti vključujejo nudenje učne pomoči, izvajanje prostočasnih aktivnosti in delo s predšolskimi otroki. V okviru projekta deluje 8 romskih izobraževalnih inkubatorjev na 10 lokacijah. Preberi več

Projektna aktivnost Obšolske dejavnosti pokriva področje dodatnih učnih aktivnosti za otroke Rome s poudarkom na učenju na prostem in izkustvenem učenju. Aktivnosti potekajo v obliki praktičnih delavnic in strokovnih ekskurzij. Preberi več

pROJEKTNEaKTIVNOSTI
Božično-novoletni ples na Pušči.