Ostale obšolske dejavnosti

Obšolske dejavnosti so aktivnost, ki se prepleta z vsemi ostalimi aktivnostmi. Ne izvajajo jih le učitelji Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, pri njihovi izvedbi sodelujejo tudi romski pomočniki in izvajalci v romskih izobraževalnih inkubatorjih, ki različne prostočasne dejavnosti izvajajo tudi sami, tako v šolah in vrtcih kot v okoljih, kjer pripadniki romske skupnosti živijo, zanje pa organizirajo tudi občasne izlete.

Otroci Romi so deležni zelo raznolikih dejavnosti, kot so ustvarjalne delavnice, ogledi predstav in razstav, športne aktivnosti, ukvarjanje z didaktičnimi pripomočki in uporaba različne elektronske tehnologije, za kar smo v okviru projekta zagotovili tudi tablične računalnike. Vse te aktivnosti se prepletajo z ostalimi aktivnostmi v šolah in okoljih, kjer otroci živijo, ter služijo kot motivacijski dejavnik za nadaljnji razvoj radovednosti in želje po znanju.

Obšolske dejavnosti tako predstavljajo tisto aktivnost, ki ostale aktivnosti povezuje, otroke pa motivira in jim prinaša dragocene praktične izkušnje in drugačen vidik razumevanja sveta okrog sebe.