Obšolske dejavnosti

Obšolske dejavnosti so aktivnost, ki se na področje vzgoje in izobraževanja Romov s projektom Skupaj do znanja uvaja na novo. Programi, ki so vključeni v ta sklop, predstavljajo drugačen pristop k učenju, ki temelji na motiviranju posameznikov in pridobivanju znanja skozi praktične izkušnje. Večina aktivnosti se tako odvija na prostem in s pomočjo praktičnih pripomočkov, s katerimi udeleženci spoznavajo različne tematike.

Glavna sklopa v okviru projektne aktivnosti obšolske dejavnosti sta program Moja pot v šolo in različne strokovne ekskurzije. V okviru programa Moja pot v šolo otroci na terenu spoznavajo naravne in kulturne značilnosti na poti od svojega doma do šole, ki jo obiskujejo, ter v neposredni okolici svojega kraja. Strokovne ekskurzije organiziramo glede na interes udeležencev s pomočjo učiteljev dnevnih centrov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, otrokom pa so na voljo različne aktivnosti, od ogleda kraških jam ali arboretuma, do učenja plavanja na slovenski obali.

Obšolske dejavnosti so sicer aktivnost, ki se prepleta z vsemi ostalimi aktivnostmi. Ne izvajajo jih le učitelji Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, pri njihovi izvedbi sodelujejo tudi romski pomočniki in izvajalci v romskih izobraževalnih inkubatorjih, ki različne prostočasne dejavnosti izvajajo tudi sami, tako v šolah in vrtcih kot v okoljih, kjer pripadniki romske skupnosti živijo. S tem obšolske dejavnosti predstavljajo tisto aktivnost, ki ostale aktivnosti povezuje, otroke pa motivira in jim prinaša dragocene praktične izkušnje in drugačen vidik razumevanja sveta okrog sebe.