Jesensko drevo, Vrtec Puconci

Jesensko drevo, Vrtec Puconci

V torek, 2.12.2014 sem v vrtcu pri OŠ Puconci za otroke starejše skupine pripravila dejavnost iz umetnosti na temo Jesen. Dejavnost je bila del obveze izobraževanja po programu predšolska vzgoja, in sicer kot praktični del v vrtcu.

Otroci so po mojih navodilih in spodbudi ter motivaciji skupno izdelali dva izdelka, ki sta nastajala v dveh skupinah.

En izdelek je bil jesensko drevo izdelano iz naravnega materiala (lubja, listja, vej), drug izdelek pa je prav tako bilo jesensko drevo naslikano s tempera barvami, na katerega smo potem odtisnili pobarvane liste, z živimi jesenskimi barvami.

Oba izdelka sta pristala na panoju šolskega hodnika.

Samira Horvat, romska pomočnica

Nazaj na novice ->