Gostovali čez mejo

Gostovali čez mejo

V torek, 15. septembra smo gostovali v Čakovcu, v prostorih hrvaškega Zavoda za zaposlovanje, kjer so izvedli predstavitev mednarodnega projekta e-Roma Resource (več o projektu na povezavi: http://project-err.splet.arnes.si/). Koordinatorica aktivnosti romskih pomočnikov Skupaj do znanja, Milena Petek, je predstavila namen, cilje in rezultate tega projekta kot primer dobre prakse  v Sloveniji. Vsi podatki o projektu Skupaj do znanja so objavljeni tudi na spletni informacijski platformi projekta e-Roma Resource, kjer so zbrane tudi informacije o drugih projektih, vezanih na ciljno skupino Romov. Predstavniki Urada za delo Čakovec, tamkajšnje Občine, zdravstvenega doma ter romskih društev so izkazali velik interes za morebitno mednarodno projektno sodelovanje v bodoče.

Milena petek, september 2015

Nazaj na novice ->