Cilji projekta

Namen projekta:
Razvijanje in nadgradnja inovativnih in alternativnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela za uspešnejše vključevanje otrok in učencev Romov v sistem vzgoje in izobraževanja. Namen se dosega skozi povezovanje aktivnosti preteklih projektov s področja vzgoje in izobraževanja Romov (romski pomočniki in romski izobraževalni inkubatorji) v smiselno celoto ter skozi vzpostavitev nove projektne aktivnosti obšolskih dejavnosti.

Kratkoročni cilji:

 • v različne projektne aktivnosti vključiti čim več Romov;
 • spodbujanje aktivnejše vloge staršev v procesu izobraževanja otrok;
 • nuditi učencem Romom podporo pri učenju in opravljanju domačih nalog v popoldanskem času izven pouka;
 • omogočiti otrokom Romom kvalitetno preživljanje prostega časa z organizacijo različnih prostočasnih dejavnosti in delavnic v in izven okolja, v katerem živijo, s ciljem dviga socialnega in kulturnega kapitala;
 • vključevanje romskih pomočnikov v izvajanje programov dela romskih izobraževalnih inkubatorjev ter izvajanje obšolskih dejavnosti, kjer obstaja možnost za to;
 • vključevanje učiteljev, ki nudijo učno pomoč Romom, v izvajanje projektnih aktivnosti v romskih izobraževalnih inkubatorjih.

Dolgoročni cilji:

 • povečano vključevanje otrok Romov v različne oblike predšolskih programov;
 • večja uspešnost otrok Romov v vzgojno-izobraževalnem sistemu;
 • zmanjševanje opuščanja izobraževanja med otroki Romi;
 • odpiranje romskih naselij;
 • zmanjševanje predsodkov in stereotipov med strokovnimi delavci v šolah in vrtcih.
DSCN9448 OS J Padeznika

Utrinek z delavnice na OŠ Janka Padežnika Maribor.